2019-07-18

UWAGA! PRÓBA WYŁUDZENIA! Wiadomość SMS „w sprawie spłaty zadłużenia”

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi otrzymania sms o treści: „Krajowa Rada Komornicza informuje o wszczęciu postępowania z tytułu nie uregulowania spłaty zadłużenia 2,58 PLN. Prosimy o wpłatę /tu link odsyłający komornik-gov(…)/” Po kliknięciu na link, pojawia się następująca informacja:

 

Biuro Krajowej Rady Komorniczej ostrzega, iż działanie takie jest próbą wyłudzenia i oszustwa – należy je niezwłocznie zgłosić do organów ścigania.

Krajowa Rada Komornicza jest organem samorządu zawodowego. Nie jest organem egzekucyjnym, którym jest komornik sądowy.

Krajowa Rada Komornicza nie prowadzi postępowań egzekucyjnych, nie wysyła sms ani maili wzywających do zapłaty.