2019-07-15

Sprawa Jarosława Kluczkowskiego byłego Komornika Sądowego trafia do ponownego rozpoznania przed Komisję Dyscyplinarną

Uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy wyrokiem z 22 maja 2019 r., sygn akt V Ka 328/18, na skutek wniesionego odwołania przez obwinionego Jarosława Kluczkowskiego byłego Komornika Sądowego i jego obrońcy, uchylił orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komornicze z 14 lipca 2017 r., sygn. akt D 31/15, D 39/15 D
i przekazał sprawę Komisji Dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania.