2017-08-11

Uwaga na fałszywe tytuły wykonawcze

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku występującymi (prawdopodobnie na terenie całego kraju) niebezpiecznymi przypadkami kierowania do kancelarii komorniczych wniosków egzekucyjnych wraz z podrobionymi tytułami wykonawczymi.

W związku z tym należy zachować szczególną staranność przy weryfikowaniu autentyczności składanych tytułów, zaś o każdym przypadku podejrzenia podrobienia dokumentu i użycia go za autentyczny oraz usiłowaniu wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.