2017-08-09

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie zaprasza do włączenia się do wspólnych działań na rzecz promocji mediacji przy okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Mediacji, zaplanowanego na 19 października, organizowanego w ramach Tygodnia Mediacji (16-20 października).

Ministerstwo wskazuje, iż koncepcja tegorocznych obchodów opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych, w szczególności w postaci dyżurów mediatorów, konferencji, prelekcji, symulacji mediacji, pikników rodzinnych, debat i seminariów, tzn. wszelkich form działań, które pozwolą na dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji do jak najszerszego grona osób.

Odmiennie do lat ubiegłych w tym roku przyjęta została koncepcja, że informacje o działaniach o charakterze lokalnym będą publikowane na stronach internetowych właściwych sądów okręgowych, a linki do tych stron zamieszczone zostaną na stronie głównej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W zakresie działań o charakterze lokalnym MS zachęca do kontaktu z właściwymi koordynatorami ds. mediacji w sądach okręgowych.