2016-12-22

KRK bada problem zajęć kwot ze świadczenia 500+

Krajowa Rada Komornicza, w związku z powzięciem informacji o zaistniałym problemie – http://www.se.pl/wiadomosci/polska/dramat-pani-grazyny-komornik-zabra-nam-500-na-swieta_926965.html i http://www.komornik.pl/?p=8328 – wystąpiła do Komorników o przesłanie informacji, czy w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, gdzie zostały skierowane egzekucje do wierzytelności z rachunków bankowych, zauważone zostały jakiekolwiek problemy, związane z  realizacją przepisów, w szczególności polegające na braku weryfikacji i przekazywaniu przez banki na rachunki komornika kwot, które z mocy prawa nie podlegają zajęciu lub faktyczne „blokowanie” tych środków na rachunkach bankowych i uniemożliwienie korzystania z nich przez dłużników, będących posiadaczami rachunków bankowych.

Problem zostanie omówiony na najbliższym spotkaniu roboczym ze Związkiem Banków Polskich.

Z poważaniem

Monika Janus
Rzecznik prasowy
Krajowej Rady Komorniczej
rzecznik.krk@komornik.pl
tel. 602363364
www.komornik.pl