2016-11-10

Wykaz prac zgłoszonych do III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Komorniczej nr 1543/V z dnia 05 kwietnia 2016 r., poniżej uprzejmie przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych i przyjętych do III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.

Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:
1. Bzunek Bartosz – „Egzekucja z nieruchomości”, Uniwersytet Wrocławski.
2. Dering Wioleta – „Eksmisje z lokali mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów – Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”,      Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
3. Dziewulska Ilona – „Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym”, Uniwersytet Gdański.
4. Figarska Anna – „Uproszczona egzekucja z nieruchomości”, Uniwersytet Łódzki.
5. Ged Piotr – „Egzekucja z nieruchomości wchodzącej w skład wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, Uniwersytet Gdański.
6. Grabicki Łukasz – „Powództwa ekscydencyjne jako szczególny rodzaj powództwa przeciwegzekucyjnego”, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej.
7. Kahan-Wielińska Aneta – „Uprawnienia i obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym i ich znaczenie dla skuteczności egzekucji”, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.
8. Komarowska Martyna – „Egzekucja sądowa z gospodarstwa rolnego” Uniwersytet w Białymstoku.
9. Kubryń Marta – „Status prawny i uprawnienia komornika sądowego w Polsce oraz w Anglii i Wali”, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.
10. Lewandowski Tomasz – „Wpływ elektronizacji na egzekucję sądową i pracę komornika sądowego”, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.
11. Macuga Aleksandra – „Licytacja publiczna w toku egzekucji z ruchomości”, Uniwersytet Łódzki.
12. Oleksy Krzysztof – „Instytucja wyjawienia majątku na tle postępowania egzekucyjnego”, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
13. Pawłowska Paulina – „Egzekucja z ruchomości”, Uniwersytet Wrocławski.
14. Romańczyk Monika – „Etyka komornicza w postępowaniu egzekucyjnym”, Uniwersytet Gdański.
15. Sierek Marcin – „Egzekucja z wynagrodzenia za pracę”, Uniwersytet Gdański.
16. Sobczyk Adam – „Umorzenie sądowego postępowania egzekucyjnego o świadczenie pieniężne”, Uniwersytet Gdański.
17. Staszczyszyn Karolina – „Sądowa egzekucja z nieruchomości”, Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej.
18. Szulczewski Michał – „Postępowanie z powództw ekscydencyjnych uregulowanych w Kodeksie karnym wykonawczym”, Uniwersytet Łódzki.
19. Waszewski Tomasz – „Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
20. Zemke Małgorzata – „Elektroniczna licytacja ruchomości – novum w sądowym postępowaniu egzekucyjnym”, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.