2016-08-29

Ilość spraw egzekucyjnych uzasadnia liczbę zapytań skierowanych do PESELNET

W związku ze śledztwem nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania danych PESEL przez pięć kancelarii komorniczych, Krajowa Rada Komornicza wyraża najwyższe zaniepokojenie zaistniałą sytuacją oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu jak najszybszego ustalenia czy komornicy korzystający z systemu PESELNET występowali o te dane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Należy mieć na uwadze, że do ubiegłego roku możliwe było w zasadzie nieograniczone przyjmowanie przez komorników spraw z wyboru. Doprowadziło to do sytuacji, że wpływ spraw w największej kancelarii w kraju wyniósł w ubiegłym roku niemal 1 mln, a w wielu przypadkach przekraczał kilkaset tysięcy spraw. Tak znaczący wpływ spraw w wybranych kancelariach komorniczych może uzasadniać olbrzymią liczbę zapytań skierowanych do systemu PESELNET. Największa kancelaria w Polsce była wielokrotnie kontrolowana przez ABW i dotychczas nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych i dostępu do systemu PESELNET.

W oczekiwaniu na wyniki prowadzonego „w sprawie” postępowania, organy samorządu wdrożyły własne procedury sprawdzające. Krajowa Rada Komornicza wystąpiła między innymi do producenta oprogramowania do obsługi kancelarii komorniczych o audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych do pozyskiwania danych z systemu PESELNET oraz skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji pismo z prośbą o niezwłoczne powołanie specjalnego zespołu, który przyczyni się jak najszybszego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy. Organy samorządu komorniczego pozostają także w stałym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości, które sprawuje nadzór zwierzchni nad działalnością komorników sądowych w Polsce.

Przypomnieć należy, że komornicy sądowi mają prawo występować do różnego rodzaju instytucji o udzielenie wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji, w tym również uprawnieni pozostają do korzystania z systemu PESELNET. Komornicy pozyskują niezbędne dane najczęściej drogą elektroniczną, co obniża koszty dla stron, usprawnia ich pozyskanie i przyspiesza postępowanie egzekucyjne. Dostęp do danych drogą elektroniczną odbywa się na ściśle ustalonych zasadach, które są bardzo rygorystyczne pod względem bezpieczeństwa.