2016-04-13

Komunikat prasowy

W związku z informacjami pochodzącymi ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie z dnia 12 kwietnia 2016 roku, a powielanymi przez media pt. Śledztwo prowadzone przeciwko komornikowi, podejrzanemu o przywłaszczenie pieniędzy uzyskanych w toku prowadzonych egzekucji, Krajowa Rada Komornicza wyjaśnia, że Marek O. nie jest komornikiem sądowym.
Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 29 października 2014 roku został odwołany z funkcji komornika sądowego.
Po nieprawidłowościach finansowych wykrytych w dniu 15 października 2014 roku w wyniku kontroli przez Radę Izby Komorniczą w Szczecinie, Pan Marek O. będąc jeszcze komornikiem sądowym, natychmiast złożył rezygnację z funkcji, uprzedzając konsekwencje grożącego mu postępowania dyscyplinarnego przed Komisją Dyscyplinarną przy Krajowej Radzie Komorniczej o wydalenie z zawodu.
Krajowa Rada Komornicza podkreśla, iż stoi na straży prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu komornika sądowego, a dla osób łamiących prawo nie ma miejsca w naszym zawodzie, natomiast wobec każdego kto dopuści się rażącego naruszenia i obrazy przepisów prawa wyciągane będą daleko idące konsekwencje.