2016-01-07

Wyniki II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż Sąd Konkursowy II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych nie przyznał pierwszej, drugiej ani trzeciej nagrody w tegorocznej – II edycji Konkursu.

Po szczegółowej analizie prac złożonych do Konkursu, Sąd Konkursowy zdecydował jedynie o przyznaniu trzech wyróżnień. Wyróżnienia otrzymają:

Moszczyńska Urszula – „Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tybor Magdalena – „Zbieg egzekucji administracyjnych, egzekucji administracyjnej i sądowej, egzekucji i zabezpieczenia oraz zabezpieczeń”, Uniwersytet Jagielloński.
Łusiewicz Marta – „Egzekucja sądowa z nieruchomości”, Uniwersytet Szczeciński.
Wszystkim uczestnikom II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego serdecznie dziękujemy! Osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!