2015-11-30

Rada Stała UIHJ, Eurodanube, Rada Europejskich Prezesów UIHJ

Den_Haag_-_Turfmarkt_en_Nieuwe_Kerk_1900_Mini

W dniach 26-27 listopada br. w Hadze odbyły się tradycyjne obrady Rady Stałej UIHJ o charakterze sprawozdawczym. Holenderskie miasto zostało wybrane na gospodarza tegorocznych obrad z uwagi na obchody 50-lecia Konwencji Haskiej z 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych.

W dniu poprzedzającym obrady, tj. 25 listopada br., odbyło się spotkanie Rady Europejskich Prezesów UIHJ oraz spotkanie delegacji państw-członków organizacji UIHJ-Eurodanube. Z ramienia Krajowej Rady Komorniczej  udział w spotkaniach wziął Roman Romanowski Wiceprezes KRK.

W trakcie spotkania Rady Europejskich Prezesów UIHJ podjęta została decyzja o utworzeniu w ramach UIHJ sformalizowanej struktury, zrzeszającej państwa członkowskie Unii Europejskiej, w celu zwiększenia transparentności podejmowanych przez UIHJ działań w ramach współpracy z europejskimi instytucjami unijnymi.

Tradycyjne spotkanie organizacji UIHJ-Eurodanube pod przewodnictwem Słowacji, które miało miejsce w siedzibie Krajowej Izby Komorniczej Holandii (WTC Haga), było okazją dla delegacji komorniczych samorządów zawodowych Słowacji, Czech, Polski, Łotwy, Estonii, Serbii oraz Węgier do przedstawienia aktualnego stanu postępowania egzekucyjnego w poszczególnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian legislacyjnych oraz wewnętrznej sytuacji społecznej, politycznej i medialnej.

Dwudniowe obrady Rady Stałej UIHJ wskazały na aktualną ogólną tendencję rozwojową Unii w kierunku Azji.