2015-11-26

Wykaz prac zgłoszonych do II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Komorniczej nr 1422/V z dnia 24 maja 2015 r., poniżej uprzejmie przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych i przyjętych do II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.

Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:
1. Chruściel Magdalena – „Najem lokali mieszkalnych i ochrona praw lokatorów a wykonywanie obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika”, Uniwersytet Gdański.
2. Grabarczyk Żaneta – „Egzekucja wyroków eksmisyjnych”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3. Gzella Karolina – „Komornik nie zabiera, komornik oddaje, czyli postepowanie egzekucyjne z punktu widzenia wierzyciela”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
4. Kowalczyk Rafał – „Wybrane środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym”, Uniwersytet Wrocławski.
5. Ksieniewicz Kornelia – „Egzekucja z innych wierzytelności jako sposób egzekucji świadczeń pieniężnych”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
6. Kusa Grzegorz – „Charakter prawny i zasady europejskiego tytułu egzekucyjnego”, Uniwersytet Wrocławski.
7. Kuza Mateusz – „Skarga na czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości”, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie.
8. Łusiewicz Marta – „Egzekucja sądowa z nieruchomości”, Uniwersytet Szczeciński.
9. Moszczyńska Urszula – „Obrona małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
10. Noga Kacper – „Egzekucja z rachunku bankowego”, Uniwersytet Jagielloński.
11. Przydatek Adam – „Egzekucja z rachunku bankowego – wybrane zagadnienia”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
12. Rejniak Paweł – „Egzekucja na podstawie nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
13. Rosicka Barbara – „Dowodzenie w postępowaniu egzekucyjnym”, Uniwersytet Śląski.
14. Tybor Magdalena – „Zbieg egzekucji administracyjnych, egzekucji administracyjnej i sądowej, egzekucji i zabezpieczenia oraz zabezpieczeń”, Uniwersytet Jagielloński.
15. Tybor Paulina – „Egzekucja z nieruchomości na drodze sądowej i administracyjnej”, Uniwersytet Jagielloński.
16. Zawada Beata – „Odpowiedzialność cywilna komornika sądowego”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.