2015-09-23

Etyka komornika sądowego

Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej zorganizował konferencję naukową „Etyka zawodowa komornika sądowego” pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Wykłady odbyły się 25 września w hotelu Marriott w Warszawie. Wydarzenie otworzył Marcin Borek, Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Przy tej okazji przemawiał również Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej. Konferencja była podzielona na trzy części, a uczestnicy mogli wysłuchać następujących wykładów:

– „Moralność. Państwo. Prawo” prof. dr hab. Zbigniew Rau, Uniwersytet Łódzki

– „Etyka. Koncepcje. Formy” prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Uniwersytet Łódzki

– „Funkcje i status kodeksów etyki zawodowej” dr Paweł Łabieniec, Uniwersytet Łódzki

– „Główne problemy etyki zawodowej komornika sądowego” dr hab. Paweł Skuczyński, Uniwersytet Warszawski

– „Status deontologiczny komornika sądowego jako funkcjonariusza publicznego” dr hab. Grzegorz Ławnikowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

– „Zasady uczciwej konkurencji zawodowej komorników sądowych” Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Tomasz Piłat

– „Etyka biznesu w kontekście etyki komorniczej” dr Marcin Pieniążek, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

– „Szybkość postępowania egzekucyjnego a etyka zawodu komornika sądowego” dr hab. Anna Machnikowska, Uniwersytet Gdański

– „Zagadnienia etyczne w stosunkach pracy” prof. dr hab. Jakub Stelina, Uniwersytet Gdański

Konferencja zakończyła się dyskusją uczestników oraz podsumowaniem poruszanych tematów. Na wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele mediów.

etyka 2

etyka

etyka 3

etyka 4

etyka5

Program Konferencji