2015-09-03

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie zaprasza do włączenia się do wspólnych działań na rzecz promocji mediacji przy okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Mediacji, zaplanowanego na 15 października 2015 r. organizowanego w ramach Tygodnia Mediacji (12-17 października 2015 r.).Tegoroczne obchody odbędą się pod hasłem przewodnim: „Masz prawo do mediacji”.

Ministerstwo wskazuje, iż koncepcja tegorocznych obchodów opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych, w szczególności w postaci konferencji, prelekcji, symulacji mediacji, pikników rodzinnych, debat i seminariów, tzn. wszelkich form działań, które pozwolą na dotarcie z ideą pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji do jak najszerszego grona osób.

Zaproszenie do włączenia się do wspólnych działań wystosowane zostało do licznych podmiotów, m.in. do prezesów sądów powszechnych, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendanta Głównego Policji, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych oraz organizacji zrzeszających mediatorów.

Zapewniając o gotowości udzielenia pomocy i wsparcia w podjęciu działań promujących mediację, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą do zainteresowanych podmiotów o przedstawienie planowanych działań w przedmiotowym zakresie drogą elektroniczną za pomocą Formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/formularz-zgłoszeniowy-dla-dzialan-planowach-w-ramach-tygodnia-mediacji. Otrzymane informacje zostaną umieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronach partnerów, którzy włączą się w organizowanie Tygodnia Mediacji. W miarę możliwości podjęte działania będą promowane w mediach.

Zobacz Pismo MS