2015-05-22

Oświadczenie w sprawie zawieszenia komornika

Przed komisją dyscyplinarną Krajowej Rady Komorniczej trwa już postępowanie dyscyplinarne w sprawie komornika Kluczkowskiego wszczęte na wniosek Krajowej Rady Komorniczej. Minister zawieszając komornika Kluczkowskiego do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego wykorzystał prawo, którym Krajowa Rada Komornicza niestety nie dysponuje. KRK nie może bowiem samodzielnie zawiesić komornika. Decyzja ministra doprowadzi do połączenia obu postępowań (wszczętego na wniosek KRK, z tym wszczętym na wniosek ministra) i mamy nadzieję, pozwoli szybko wyjaśnić i zakończyć całą sprawę. Niedawno decyzją komisji dyscyplinarnej KRK wydalony ze środowiska został asesor, który pracował u komornika Kluczkowskiego. Krajowej Radzie Komorniczej bardzo zależy na eliminowaniu wszelkich nieprawidłowości. Zawsze będziemy stać na straży wysokich standardów wykonywania zawodu komornika, którego rolą jest przede wszystkim egzekucja wyroków sądowych i pomoc wierzycielowi, który ma prawo oczekiwać zwrotu długu.

Prezes KRK

Rafał Fronczek