2013-12-12

Spotkanie Prezesa KRK z Prezesami KRK Francji i Luksemburga

Spotkanie Prezesa KRK z Prezesami KRK Francji i Luksemburga

joomla_article

W dniu 15 kwietnia br. w siedzibie Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie odbyło się spotkanie Rafała Fronczka Prezesa Krajowej Rady Komorniczej z Patrickiem Sannino Prezesem Krajowej Izby Komorników Sądowych Francji oraz Carlosem Calvo Prezesem Krajowej Izby Komorników Sądowych Luksemburga, pełniącego również funkcję Wiceprezesa Europejskiej Izby Komorników Sądowych. W spotkaniu uczestniczyli również: Thierry Bary, Główny Menadżer Departamentu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Izby Komorników Sądowych Francji, członek Krajowej Izby Komorników Sądowych Francji oraz Celine Brebion, adwokat, pracownik Departamentu Współpracy Międzynarodowej Krajowej Izby Komorników Sądowych Francji. W trakcie dyskusji omówione zostały planowane w najbliższym czasie przez UE projekty unijne dot. egzekucji (aktualnie UE szczególnie interesuje się m.in. usprawnieniem transgranicznego dochodzenia przez europejskie organy egzekucyjne należności z tytułu mandatów drogowych na obszarze Wspólnoty). Poruszona została również konieczność podjęcia działań w celu profesjonalizacji i umożliwienia skutecznego działania zawiązanej w 2012 r. w formie stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli Europejskiej Izby Komorników Sądowych, której głównym zadaniem ma być reprezentowanie i zabezpieczanie interesów komorników sądowych państw członkowskich UE przed organami Unii Europejskiej, w szczególności w trakcie prac legislacyjnych prowadzonych przez Komisję Europejską oraz Parlament Europejski w Brukseli. Ponadto, tematem spotkania była kandydatura Patricka Sannino Prezesa Krajowej Izby Komorników Sądowych Francji na przyszłego Prezesa Europejskiej Izby Komorników Sądowych. Wybory nowych władz Stowarzyszenia odbędą się 24 kwietnia br. w Brukseli.