2015-03-11

Zmiany w obszarze udostępniania danych ze zbioru PESEL

Z dniem 1 marca 2015 r. uległy zmianie wzory wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL, a także szata graficzna treści odpowiedzi kierowanej do podmiotów pytających. Dane osobowo – adresowe z rejestru PESEL udostępniane są aktualnie kancelariom komorniczym obsługiwanym w trybie podpisu kwalifikowanego poprzez wygenerowanie i przesłanie dokumentu zawierającego żądane dane, sporządzonego w formacie pdf.

Zmiany związane są z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Poniżej uprzejmie przedstawiamy pismo Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2015 r. w tej sprawie wraz z wzorem dokumentu stanowiącego treść finalnej odpowiedzi w nowej szacie graficznej.

Zobacz pismo