2015-03-11

Podsumowanie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Kraków, Suwałki oraz Lublin – to miejsca gdzie najwięcej osób pokrzywdzonych przestępstwem zgłosiło się po poradę w ramach  15 Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Pytania najczęściej kierowane były do prawników. Wielu pokrzywdzonych zgłaszało się również po pomoc psychologiczną.

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, odbywał się w dniach 23-28 lutego i był już jego 15 edycją. Nowością były dyżury specjalistów, pełnione w ramach Tygodnia, odbywające się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Łącznie w ramach Tygodnia dostępne były 32 punkty koordynujące działania na terenie poszczególnych województw oraz ich filii i organizacji, które włączyły się w obchody Tygodnia. Pozwoliło to na dotarcie do pokrzywdzonych na szczeblach powiatowym i gminnym. Z inicjatywy samorządów prawniczych – radcowie prawni i adwokaci udzielali także porad w Okręgowych Izbach Radców Prawnych oraz Okręgowych Radach Adwokackich.

W trakcie tegorocznej edycji Tygodnia, bezpłatnych porad udzielali komornicy, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, prokuratorzy, asystenci sędziego, policjanci, psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, a także aplikanci.

W sumie z porad skorzystało 2613 osób, którym udzielono 2748 informacji prawnych oraz porad psychologicznych. Pokrzywdzeni skorzystali z porad wielu specjalistów dzięki czemu pomoc miała charakter bardziej kompleksowy. Najwięcej pokrzywdzonych zgłosiło się do Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS (272 osoby). Dużą popularnością cieszyły się również porady udzielane w Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach (257 osoby) oraz w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie (208 osób).

Jak wynika z informacji przekazanych przez podmioty, w których odbywały się dyżury, pokrzywdzeni najczęściej pytali o pomoc w sprawach karnych, rodzinnych, jak również z zakresu prawa pracy czy też kwestii alimentacyjnych. Wiele osób zgłosiło się po poradę psychologiczną. Najczęściej wybieraną przez pokrzywdzonych formą kontaktu ze specjalistami była osobista wizyta we wskazanym punkcie. Coraz częściej wybieraną formą kontaktu – obok telefonicznego – stają się także prośby przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).