2015-02-25

Stanowisko KRK w sprawie łódzkiej kancelarii

Krajowa Rada Komornicza zdecydowała się wystąpić do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi o rozważenie możliwości odwołania asesora,  który zajął traktor rolnika spod Mławy, z uwagi na rażące naruszenie przepisów.

Taki tryb może przyspieszyć procedurę odwołania ( skreślenia z listy asesorów) bez przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Prezes Sądu Apelacyjnego może odwołać asesora z zajmowanego stanowiska, jeżeli dopuścił się rażącego lub uporczywego naruszenia przepisów prawa.

W przypadku komornika, u którego pracował asesor Krajowa Rada Komornicza zdecydowała o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego za naruszenie powagi i godności urzędu przez to, iż komornik nie monitorował przebiegu postępowania, do czego był zobowiązany na podstawie przepisów Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.

Ponadto Krajowa Rada Komornicza zleciła szczegółową wizytację spraw w tej kancelarii gdzie dokonano sprzedaży ruchomości w latach 2013- 2014.

 

Więcej informacji:

Biuro prasowe Krajowej Rady Komorniczej

tel. 602 501 391

biuro.prasowe@komornik.pl

 

Wejdź na:

www.facebook.com/komornicy

www.twitter.com/komornikpl

www.youtube.com/user/KOMORNIKITV