2015-02-16

Spotkanie w Europejskiej Izbie Komorników Sądowych

W Brukseli w siedzibie Europejskiej Izby Komorników Sądowych (CEHJ) odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie CEHJ. W spotkaniu wzięły udział delegacje Krajowych Izb Komorniczych Francji, Belgii, Luksemburga, Polski, Węgier, Włoch, Szkocji oraz Hiszpanii. Oprócz tradycyjnego przedstawienia informacji nt. aktualnej sytuacji organów egzekucyjnych w państwach członkowskich CEHJ, zaprezentowane zostały dotychczasowe działania podejmowane przez CEHJ w ramach współpracy z organami Unii Europejskiej, w szczególności udział CEHJ w licznych projektach UE (EJE, EJL, EJS). Omówiona została również wstępna strategia działań  Europejskiej Izby Komorników Sądowych dotycząca współpracy z instytucjami unijnymi na nadchodzące miesiące. Szczegóły można znaleźć na stronie http://www.cehj.eu/.