2022-05-31

Uwaga! Kolejne próby wyłudzenia na „SMS” od Kancelaria Komornicza AW

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie ostrożności w związku z rozsyłanymi po raz kolejny wiadomościami SMS o rzekomym zadłużeniu na niewielkie kwoty. Osoba bądź osoby podszywające się pod  komorników zawiadamiają o wszczęciu postępowania z powodu braku spłaty długu i wzywają do natychmiastowej zapłaty pod przesłanym w treści wiadomości linkiem.

Rozsyłane wiadomości SMS stanowią w istocie usiłowanie wyłudzenia. Zawarte w treści wiadomości linki odsyłać mogą do złośliwego oprogramowania,  które prowadzić może do nieodwracalnych skutków w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

O podejrzeniu popełnienia przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.

Wykaz kancelarii komorniczych znajduje się pod linkiem: https://www.komornik.pl/?page_id=195