2021-09-27

Webinar UIHJ na temat sądowych i pozasądowych e-licytacji 25 października 2021 r.

Międzynarodowa Unia Komorników Sądowych – UIHJ – organizuje webinar na temat sądowych i pozasądowych e-licytacji w dniu 25 października 2021 r.

W wielu krajach komornicy sądowi są uprawnieni do przeprowadzania sądowych i pozasądowych e-licytacji ruchomości i/lub nieruchomości. Działalność ta przewidziana została w Wytycznych Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (European Commission for the Efficiency of Justice – CEPEJ) z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie egzekucji.

Poniżej, link do wydarzenia:

UIHJ webinar on judicial and extrajudicial e-Auctions