2021-09-21

Skład Sądu Konkursowego VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza zgodnie z par.5 pkt 2 Regulaminu VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, poniżej przedstawia skład Sądu Konkursowego VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej Marciniak – Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej

Członkowie:
dr Rafał Łyszczek – Prezes Krajowej Rady Komorniczej
prof. dr hab. Piotr Rączka
dr Katarzyna Bomba
dr Józef Kolański
dr Wioletta Kryzińska
Marcin Borek – Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej