2019-09-24

Prośba o wypełnienie ankiety nt. skargi pauliańskiej w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Na prośbę doktorantki III roku WSAiB w Gdyni poniżej uprzejmie zamieszczamy link do krótkiej ankiety nt. skargi pauliańskiej w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie.

Ankieta jest bardzo krótka, a ewentualne wpisanie przez komorników sądowych własnych uwag i spostrzeżeń pozwoli Autorce na nowe spojrzenie na to wciąż aktualne zagadnienie, któremu poświęca artykuł oraz jeden z rozdziałów jej dysertacji.

https://skargapaulianska.webankieta.pl/