2018-07-19

OSTRZEŻENIE – fałszywe obwieszczenia o licytacji nieruchomości

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż w ostatnim czasie na niektórych z komercyjnych portali pojawiły się fałszywe obwieszczenia o licytacji nieruchomości. Osoby zamieszczające je podszywają się za komorników sądowych, podając dane komorników działających na terenie RP.

W związku z powyższym zwracamy uwagę wszystkim zainteresowanym zakupem na licytacji komorniczej o zachowanie szczególnej staranności, w szczególności należy:

  • Potwierdzić licytację w kancelarii komorniczej – wykaz kancelarii na stronie www.komornik.pl w zakładce Znajdź komornika (https://www.komornik.pl/?page_id=195#menu)
  • Potwierdzić, czy zamieszczone zostało ogłoszenie na jedynej autoryzowanej stronie internetowej www.licytacje.komornik.pl
  • Sprawdzić numer rachunku bankowego podany w obwieszczeniu o licytacji czy rzeczywiście jest tożsamy z numerem rachunku sądu rejonowego, czy komornika.
  • Krajowa Rada Komornicza zaleca zawsze korzystać z autoryzowanego portalu Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl