2017-03-24

V edycja Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wraz z partnerem merytorycznym firmą Deloitte zapraszają do udziału w V edycji Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami, który odbędzie się w Warszawie w Hotelu Marriott w dniu 25 kwietnia 2017 roku pod patronatem honorowym Krajowej Rady Komorniczej.

Kongres poświęcony regulacjom w obszarze zarządzania wierzytelnościami ma na celu omówienie najistotniejszych zmian i postulatów legislacyjnych w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami. Podczas kongresu eksperci dokonają oceny wpływu zmian legislacyjnych na funkcjonowanie wierzycieli i dochodzenie przez nich roszczeń zarówno w aspekcie masowym jak i jednostkowym. Ponadto, Kongres odpowie na pytania dotyczące szans i zagrożeń związanych ze zmieniającą się rzeczywistością legislacyjną.

Pełna agenda Kongresu oraz informacje związane z rejestracją znajdują się na stronie www.kpf.pl