2016-12-06

Alimenty to nie prezenty – akcja zbierania podpisów

Stowarzyszenie „Alimenty to nie prezenty” organizuje w dniach 25 listopada – 24 grudnia 2016 r. akcję zbierania podpisów pod petycją do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do wprowadzenia rozwiązań systemowych zmierzających do zminimalizowania problemu nie alimentacji. Celem akcji jest w szczególności zmiana nastawienia i postrzegania tego problemu przez polskie społeczeństwo oraz znaczną poprawę skuteczności ściągalności alimentów należnych dzieciom.

W imieniu Krajowej Rady Komorniczej, która popiera tę inicjatywę i od dłuższego czasu postuluje szereg zmian mających na celu skuteczne motywowanie dłużników alimentacyjnych do spłaty zadłużenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyłączenie się do akcji, w szczególności poprzez wydrukowanie i umieszczenie w widocznym miejscu w kancelarii komorniczej plakatu Stowarzyszenia oraz ulotek informacyjnych w taki sposób, aby dotrzeć  do jak najszerszego kręgu adresatów, w tym samodzielnych rodziców, umożliwiając im przyłączenie się do akcji zbierania podpisów. Uprzejmie prosimy także o szerokie informowanie rodziców dzieci uprawnionych do alimentów o akcji i istnieniu Stowarzyszenia, które zrzesza rodziców dzieci, które nie otrzymują prawomocnie zasądzonych alimentów ani od rodzica ani z Funduszu Alimentacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące Stowarzyszenia „Alimenty to nie prezenty” i prowadzonej aktualnie akcji zbierania podpisów dostępne są na stronie Internetowej: alimentytonieprezenty.pl.

Plakat

Ulotka