2016-11-07

VII edycja Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21 -22 listopada 2016 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się VII edycja Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami. Organizatorem Kongresu jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, zaś patronat honorowym nad tym wydarzeniem objęła Krajowa Rada Komornicza.

Na szczególną uwagę zasługuje zaplanowany na drugi dzień Kongresu panel pt. „ZMIANY W OTOCZENIU PRAWNYM – ZMIANY W PORZĄDKU PRAWNYM W POLSCE”. Przedmiotem dyskusji będą między innym podejmowane aktualnie zmiany legislacyjne, rola wierzyciela i dłużnika w świetle aktualnych zmian legislacyjnych, przyszłość współpracy wierzycieli pierwotnych i wtórnych z komornikami, tzw. pakiet wierzycielski.

Prezentacja wprowadzająca poprowadzi: Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF. Uczestnikami dyskusji będą:
– Rafał Reiwer, Zastępca Dyrektora, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, Ministerstwo Sprawiedliwości
– Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
– Rafał Łyszczek, Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej
– Urszula Rybszleger, Radca prawny, założyciel i komplementariusz, Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp.k

Moderator: Artur Zapała, Radca Prawny, Partner, T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.

Formularz rejestracji online oraz szczegóły dotyczące Kongresu znajdują się na stronie: https://kpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-zarzadzania-wierzytelnosciami/warunki-udzialu/