2016-09-08

Ważne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

Przedstawiamy materiały z konferencji prasowej Krajowej Rady Komorniczej „Nowa egzekucja – innowacyjne rozwiązania w rękach komornika”.

Materiały stanowią podsumowanie ustaleń konferencji, której głównym założeniem było przedstawienie ważnych zmian w postępowaniu egzekucyjnym, które wchodzą w życie w dniu 8 września 2016 r., a także efektów tychże zmian oraz nowych kompetencji komorników sądowych.

Konferencja odbyła się w dniu 7 września 2016 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie. Organizatorem konferencji była Krajowa Rada Komornicza we współpracy z Ośrodkiem Naukowo – Szkoleniowym przy Krajowej Radzie Komorniczej.

„Nowa egzekucja – innowacyjne rozwiązania w rękach komornika”