2016-05-08

Świadczenie 500+ a egzekucja z rachunku bankowego

W związku z doniesieniami medialnymi na temat zajęcia przez komornika świadczeń 500+ przekazanych na rachunek bankowy Krajowa Rada Komornicza przypomina, że w dniu 16 marca br. wystosowała list do Premier Beaty Szydło, którego treść znajduje się w odnośniku 95,16_500 plus. Przedstawione w liście argumenty podzielił Prezydent RP Andrzej Duda, który przedstawił projekt nowelizacji przepisów, wskazując jednoznacznie, że choć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzono zapisy wyłączające kwoty takiego świadczenia spod egzekucji, nie będą one skuteczne w przypadku egzekwowania należności z rachunku bankowego http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,3,prezydencki-projekt-ustawy-ws-500.html.