2016-03-07

KOMUNIKAT PRASOWY – CBA ARESZTOWAŁO BYŁEGO KOMORNIKA

W związku z informacjami pochodzącymi ze strony internetowej CBA a powielanymi przez media, pt. KOMORNIK ARESZTOWANY, Krajowa Rada Komornicza wyjaśnia, że Jacek O. nie jest komornikiem sądowym. Orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej z dnia 08 kwietnia 2015 roku został wydalony z zawodu.
Orzeczenie to uprawomocniło się w dniu 30 października 2015 roku.
Pan Jacek O. będąc komornikiem sądowym od dnia 30 października 2014 roku został zawieszony w czynnościach i od tego czasu faktycznie nie wykonywał obowiązków komornika sądowego, nie dokonywał czynności egzekucyjnych.
Krajowa Rada Komornicza podkreśla, iż stoi na straży prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu komornika sądowego, a orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej jednoznacznie wskazuje, że dla osób łamiących prawo nie ma miejsca w naszym zawodzie, natomiast wobec każdego kto dopuści się rażącego naruszenia i obrazy przepisów prawa wyciągane będą daleko idące konsekwencje.

Z poważaniem
Rafał Fronczek
Prezes Krajowej Rady Komorniczej