2016-02-02

Uwaga! Fałszywy komornik

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozsyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencją mailową przez osobę bądź osoby podszywające się pod komorników sądowych.

Wiadomość zatytułowana „ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI” przekazywana jest z adresu: Komornik Sądowy [mailto:a.lipnicki@lipnickikomornik.y0.pl] przez osobę lub osoby podające się za nieistniejącego „Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Lipnicki”.

W treści wiadomości zawarte są informacje o rzekomo wykonywanej egzekucji komorniczej z nieruchomości na podstawie tytułu wykonawczego, który stanowić ma „wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 21-07-2015r., sygn. akt I ACa 324/15”.

Przekazywana wiadomość zawiera plik do pobrania, który stanowić ma fotokopię rzekomego wyroku. W istocie załącznik stanowić może nośnik złośliwego oprogramowania, który po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

W związku z powyższym Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożność, w szczególności w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.