2016-01-29

Wizytacje w zakresie przestrzegania art. 8 u.k.s.e.

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie wskazuje, iż na ostatnim posiedzeniu, odbytym w dniu 12 stycznia br., w wyniku poruszenia i przedyskutowania problematyki przestrzegania przez komorników sądowych znowelizowanej treści art. 8 ust. 8 u.k.s.e. podjęta została uchwała, w której wyraźnie wskazano, iż przyjmowanie przez komorników sądowych spraw wbrew treści ww. regulacji prawnej narusza przepisy u.k.s.e., zasady etyki zawodowej i stanowi zarówno podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej, jak i może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej.

Jednocześnie Krajowa Rada Komornicza informuje, iż zlecona została w wybranych kancelariach komorniczych wizytacja w zakresie przestrzegania ww. regulacji prawnej.