2015-12-15

Komunikat prasowy po posiedzeniu SN

Sąd Najwyższy w dniu 15 grudnia 2015 roku uchylił uchwałę Krajowej Rady Komorniczej z dnia 15 września 2015 r., dotyczącą kwestii VAT od czynności egzekucyjnych, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania w celu podjęcia nowej uchwały.

Uchwała Krajowej Rady Komorniczej została zaskarżona przez Ministra Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy w ustnych motywach uzasadnienia wyraził stanowisko, iż w kompetencjach Krajowej Rady Komorniczej leży prawo do wydawania tego typu opinii, rekomendującej określone działania, jednakże wydana uchylona uchwała została zredagowane w zbyt kategorycznej formie. Zdaniem Sądu Najwyższego, przy ponownym wydawaniu opinii, Krajowa Rada Komornicza powinna zwrócić uwagę, aby opinia nie zawierała elementów prawotwórczych.

Krajowa Rada Komornicza oczekuje aktualnie na pisemne uzasadnienie orzeczenia Sądu Najwyższego.

Monika Janus
Rzecznik Prasowy KRK