2015-12-07

Konferencja pt: KOMORNIK SĄDOWY – WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI

W dniu 4 grudnia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku odbyła się organizowana przez Izbę Komorniczą w Gdańsku oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej konferencja pt: KOMORNIK SĄDOWY – WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI z udziałem szacownych prelegentów:
prof. dr hab. Kingi Flaga-Gieruszyńskiej
prof. dr hab. Anny Machnikowskiej
prof. dr hab. Moniki Michalskiej-Marciniak
prof. zw. dr hab. Andrzeja Marciniaka
prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego
prof. dr hab. Jakuba Steliny
dr Damiana Cyman
dr Lecha Kujawskiego
dr Wojciecha Wiewiórowskiego.
Uczestnicy dyskutowali o tym jak kluczowe wyzwania dla rozwoju gospodarki wolnorynkowej kształtują współczesne usługi prawnicze? Jak w tym procesie zmieniał się status i model funkcjonowania komornika sądowego? Czy komornik to funkcjonariusz publiczny, urzędnik, czy przedsiębiorca, działający w oparciu o model biznesowy?

Zdjęcie1 Zdjęcie2 Zdjęcie3 Zdjęcie4 Zdjęcie5 Zdjęcie6