2015-09-13

Jak nie my to kto? Jak nie teraz, to kiedy? – Komorniczki na Kongresie Kobiet

W tym roku wielki zjazd kobiet odbył się 11 i 12 września w Hali Widowiskowo-Sportowej Centralnego Ośrodka Sportu „Torwar”. Kongresowi przyświecało hasło: „Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?”. W imieniu komorników przemawiała Monika Janus – rzecznik KRK. Na przygotowanym w kuluarach stanowisku prezentowane były dokumenty i materiały edukacyjne na temat egzekucji alimentów.

zdjęcie z kongresu   kongres kobiet   FullSizeRender

Głównymi tematami poruszanymi na kongresie były polityka, nierówności, macierzyństwo i feminizm, edukacja, holistyczna opieka zdrowotna oraz wiele innych ważnych dla uczestniczek spraw. Jednym z zagadnień poruszanych podczas zjazdu kobiet był problem również alimentów pod hasłem „Mama, tata, alimenty” z udziałem m.in.: Agnieszki Graff, Wandy Nowickiej, Elżbiety Korolczuk i Grzegorza Wrony.