2015-08-06

Uwaga ! Fałszywy komornik

W związku z wpływającymi do banków licznymi zawiadomieniami o zajęciu rachunku bankowego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku Arkadiusza Rybasowa Kancelaria Komornicza Ełk, Chopina 16, 19-300 Ełk, Krajowa Rada Komornicza uprzejmie wskazuje, iż w ewidencji komorników sądowych prowadzonej przez KRK nie widnieje komornik sądowy o ww. imieniu i nazwisku.

W związku z powyższym Krajowa Rada Komornicza ponownie apeluje o zachowanie szczególnej staranności przy weryfikowaniu autentyczności składanych tytułów, zaś o każdym przypadku podejrzenia podrobienia dokumentu i użycia go za autentyczny oraz usiłowaniu wyłudzenia należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.