2015-08-03

Uwaga ! Fałszywy Komornik

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z rozsyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencją mailową przez osobę bądź osoby podszywające się pod organy egzekucji sądowej.

Wiadomość zatytułowana „Komornicze zajęcie egzekucyjne konta bankowego” przekazywana jest z adresu: biuro@komornik-waw.y0.pl przez osobę lub osoby podające się za „Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Zdzisławy Soleckiej”.

W treści wiadomości zawarte są informacje o rzekomo wydanym nakazie zapłaty w post. upominawczym SR dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy wraz z plikiem do pobrania, który stanowić ma fotokopię tegoż wyroku. W istocie załącznik stanowić może nośnik złośliwego oprogramowania, który po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność, w szczególności w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.