2015-07-28

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego z prośbą o ewentualne zgłoszenie uwag do tego projektu w terminie do dnia 3 sierpnia 2015 r.

projekt rozporzadzenia MF z 24 lipca 2015 r.