2011-07-20

Kampania Społeczna "Zimowy Patrol"

Kampania Społeczna „Zimowy Patrol”

otwartedrzwi

Przedstawiamy prośbę Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” o wsparcie kampanii społecznej „Zimowy Patrol”.Otwarte Drzwi są znane także w mieście. Wśród partnerów instytucjonalnych: urzędów, przedsiębiorców, innych organizacji społecznych nie brak takich, które dają się „zarazić” wizją lepszego świata.

Dzięki temu udaje się zrealizować nowatorskie przedsięwzięcia, jak choćby projekt „Druga Szansa” realizowany wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola i schroniskiem Przystań prowadzonym przez Caritas. Przedsięwzięcie to jest nie tylko powszechnie rekomendowaną dobrą praktyką działania, w ramach którego osoby bezdomne otrzymują mieszkania z zasobów gminy, ale także przyczyniło się do podjęcia uchwały Rady Miasta Stołecznego przyznającej osobom bezdomnym prawo do ubiegania się o mieszkanie.

Inną uznaną i sprawdzoną formą współpracy są działania prowadzone wspólnie z przedsiębiorcami – zarówno dużymi korporacjami jak i małymi firmami rodzinnymi. Ta współpraca to z jednej strony wsparcie finansowe i materialne dla realizowanych przedsięwzięć, dzięki któremu dzieci praskie mogą wyjeżdżać na wakacje, bezrobotni – szkolić się i przygotowywać do zawodu, a niepełnosprawni – uczestniczyć w rehabilitacji. Z drugiej strony jest to wolontariat pracowniczy – pomoc w przygotowaniu i realizacji imprez, indywidualne korepetycje dla uczących się, analiza finansowa planowanych działań.

Całokształt takich wspierających działań znajduje uznanie także „na zewnątrz” – jak choćby poprzez tytuł Dobroczyńca Roku dla firmy J.W. Constrution.