2023-05-16

V Forum Prawa Procesowego Cywilnego

W dniu 24 maja 2023 r. w Hotel Intercontinental w Warszawie odbędzie się V Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. „Obraz prawa procesowego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r.”, które jest organizowane przez Katedrę Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo CH BECK i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej. Forum odbędzie się w trybie hybrydowym.

Program i szczegóły Forum są dostępne:

https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/1283-v-forum-prawa-procesowego-cywilnego-obraz-prawa-procesowego-po-nowelizacji-kpc-z-9032023-r