2022-10-28

Oświadczenie Krajowej Rady Komorniczej

W nawiązaniu do pojawiających się w mediach informacji o rzekomym „wycieku danych” z portalu licytacyjnego Krajowej Rady Komorniczej Samorząd komorniczy informuje, iż strona licytacje.komornik.pl jest bezpieczna i żadne dane osobowe nie trafiły do osób nieuprawnionych.

Doszło natomiast do nieuprawnionego użycia hasła w dwóch przypadkach i podszycia się pod kancelarię komorniczą. Na portalu licytacyjnym zostało zamieszczone obwieszczenie o fałszywej licytacji, którego celem było wyłudzenie od osób trzecich środków finansowych z tytułu wpłat na poczet rzekomych rękojmi. Dane do logowania zostały wykradzione poprzez tak zwany „atak phishingowy”. Co ważne, za pomocą tych danych można było jedynie dokonać zamieszczenia obwieszczenia, nie pozwalają one natomiast na dostęp do danych z innych licytacji. Według najbardziej aktualnych ustaleń, poszkodowanych jest kilka osób, z którymi Krajowa Rada Komornicza jest już w kontakcie.

Krajowa Rada Komornicza niezwłocznie zawiadomiła organy ścigania (Prokuraturę Rejonową dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie). Podjęto również niezwłoczne działania mające na celu zabezpieczenie (blokadę) środków wpłaconych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem na rachunek bankowy wskazany przez oszustów.

Niezależenie od tego Krajowa Rada Komornicza podejmuje wszelkie możliwe dalsze działania mające na celu doprowadzenia do odzyskania przez osoby pokrzywdzone tym przestępstwem utraconych środków.