2022-08-18

Konferencja ONS 05 września 2022 r. Bydgoszcz

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż dniu 05 września 2022 r. w Bydgoszczy odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Prawo Spadkowe a Egzekucja Sądowa. Integracyjne Problemy Postępowania i Prawa Cywilnego”.
Organizatorem Konferencji jest Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Izba Komornicza w Gdańsku oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Konferencji:

8.30- 9.15 – przyjęcie gości- rejestracja uczestników

9.15 – 9.30

Otwarcie Konferencji

Prof. UKW hab. Radosław Krajewski – Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Marcin Borek – Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

Małgorzata Wolny – Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Gdańsku

Część I

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak(Uniwersytet Łódzki)

9.30- 10.00 Prof. dr hab. Adam Doliwa(Uniwersytet w Białymstoku)

Pojęcie spadku i długów spadkowych

10.00- 10.30 Prof. UWM dr hab. Maciej Rzewuski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe

0 UKW dr hab. Marek Mrówczyński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Wyjawienie przedmiotów spadkowych

11.00- 11.30 Przerwa kawowa

Część II

Moderator: prof. dr hab. Adam Doliwa (Uniwersytet w Białymstoku)

-12.00 UŚ dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski)
Podstawa egzekucji z przedmiotów należących do spadku

UŁ dr hab. Józef Jagieła (Uniwersytet Łódzki)
Podmiotowe i przedmiotowe granice egzekucji sądowej po śmierci wierzyciela lub dłużnika

12.30 -13.00 Dr Grzegorz Julke (Uniwersytet Gdański)

Sporządzenie spisu inwentarza

13.00- 14.00 Przerwa obiadowa

Część III

Moderator: prof. UKW. dr hab. Marek Mrówczyński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Dr hab. Monika Rejdak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku

14.30- 15.00 Dr Jarosław Świeczkowski (Uniwersytet Gdański)

Koszty sporządzenia spisu inwentarza i wykonania postanowienia o zabezpieczeniu spadku

15.00 -16.00 Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie Konferencji