2021-12-23

Wyniki VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż Sąd Konkursowy VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych zdecydował o przyznaniu następujących nagród:

 

nagroda I stopnia – Karolina Jagodzińska „Egzekucja sądowa z autorskich praw majątkowych”

nagroda II stopnia – Paulina Kurtyka „Egzekucja alimentów z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych na rzecz dziecka zamieszkałego w Polsce”

nagroda III stopnia – Anna Woźniak „Przekształcenia podmiotowe po stronie wierzyciela egzekwującego w toku sądowego postępowania egzekucyjnego”

 

Wszystkim uczestnikom VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych serdecznie dziękujemy!