2021-11-17

Wykaz prac zgłoszonych do VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, poniżej uprzejmie przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych i przyjętych do VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.

Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:

1. Gagacki Dominik „Obciążenie wierzyciela opłatą stosunkową w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego”
2. Grzyb Aleksandra „Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji”
3. Jagodzińska Karolina „Egzekucja sądowa z autorskich praw majątkowych”
4. Koliński Wojciech „Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej”
5. Krajewski Gabriel „Nadzór nad komornikami sądowymi w świetle nowych przepisów”
6. Kurtyka Paulina „Egzekucja alimentów z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych na rzecz dziecka zamieszkałego w Polsce”
7. Romanów Katarzyna Anna „Egzekucyjna licytacja nieruchomości”
8. Sobarnia Katarzyna „Nadzór sądowy nad wykonywaniem czynności egzekucyjnych przez komornika sądowego”
9. Tempska Monika „Opinia prawna w sprawie obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletniego chorego dziecka”
10. Woźniak Anna „Przekształcenia podmiotowe po stronie wierzyciela egzekwującego w toku sądowego postępowania egzekucyjnego”
11. Zielińska Natalia „Komornik Sądowy jako płatnik danin publicznoprawnych”