2021-09-30

Konferencja ONS w Poznaniu „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”

Krajowa Rada Komornicza uprzejmie informuje, iż dniu 15 października 2021 r. w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Koszty komornicze w systemie finansowania egzekucji sądowej”.
Organizatorem Konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Izba Komornicza w Poznaniu oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Konferencji:

9.15 – 9.30 Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. Tomasz Nieborak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Marcin Borek – Dyrektor Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie

Marek Jessa – Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Poznaniu

Część I

9.30-11.30

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

prof. UAM dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Koszty działalności egzekucyjnej komornika

prof. AK dr Józef Kolański (Akademia Kaliska)

Koszty utrzymania kancelarii komorniczej

prof. dr hab. Marek Kalinowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Charakter prawny i funkcje opłat egzekucyjnych

11.00 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

Część II

12.00 – 13.30

Moderator: prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

prof. UAM dr hab. Włodzimierz Głodowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Wydatki komornika sądowego i zasady ich finansowania

prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska(Akademia Leona Koźmińskiego)

Opłaty egzekucyjne w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego

13.00 – 13.30 Dyskusja

13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa

Część III

15.00 – 17.00

Moderator: prof. UAM dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki (Uniwersytet Łódzki)

Opłaty egzekucyjne w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego

SSR Andrzej Antkiewicz (Sąd Rejonowy w Grudziądzu)

Koszty komornicze na tle stosunku sądowego postępowania egzekucyjnego do postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania upadłościowego i postępowania restrukturyzacyjnego

SSO Andrzej Adamczuk (Sąd Okręgowy w Poznaniu)
Koszty komornicze w sprawach o zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza.

16.30 – 17.00 Dyskusja

17.00-17.30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji