2021-01-07

Wykaz prac zgłoszonych do VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 4 ust. 4 regulaminu VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, poniżej uprzejmie przedstawiamy (w porządku alfabetycznym) wykaz prac magisterskich zgłoszonych i przyjętych do VII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych, organizowanego przez Krajową Radę Komorniczą.

Wykaz prac zgłoszonych do Konkursu:

1) Grosicka Anita „Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”

2) Hojnacka Patrycja „Regulacje prawno-podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług i ich skutki dla działalności komorniczej oraz egzekucji sądowej”

3) Półtorak Adrian Tymoteusz „Egzekucja sądowa świadczeń alimentacyjnych”

4) Stryjewski Sebastian „Egzekucja z wynagrodzenia za pracę”

5) Wawryka Dawid „Ograniczenia egzekucji sądowej”