2020-09-29

Konferencja on line: Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian

 

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej pod patronatem Krajowej Rady Komorniczej przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o konferencji on-line:
Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian,
która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2020 r.

Dwa dni konferencji wypełnią wykłady i dyskusje poświęcone zagadnieniom:

 • koncentracji materiału procesowego,
 • posiedzenia przygotowawczego,
 • postępowania dowodowego,
 • kosztów postępowania,
 • środków zaskarżenia,
 • postępowania gospodarczego,
 • postępowania klauzulowego i egzekucyjnego,
 • obowiązującemu od 1 lipca 2020 r. postępowania w sprawach własności intelektualnej.

Wśród panelistów nie zabraknie przedstawicieli reprezentujących różne środowiska: sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, doświadczonych radców prawnych i adwokatów, radcy Prokuratorii Generalnej oraz przedstawicieli nauki prawa postępowania cywilnego, m.in. w osobach:

 • Prezesa SN w stanie spocz. prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego,
 • sędziego SN dr hab. prof. UAM Pawła Grzegorczyka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • sędziego SA prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego (Uniwersytet Wrocławski),
 • pr. prof. dr hab. Andrzeja Jakubeckiego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • pr. prof. dr hab. Elwiry Marszałkowskiej–Krześ (Uniwersytet Wrocławski),
 • pr. prof. dr hab. Łukasza Błaszczaka (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Andrzeja Marciniaka (Uniwersytet Łódzki).
 • pr. dr hab. Marcina Dziurdy (Uniwersytet Warszawski),
 • pr. dr hab. Tadeusza Zembrzuskiego (Uniwersytet Warszawski).

Szczegółowe informacje oraz zapisy: http://nowelizacjakpc2019.pl/2020/