2020-09-23

6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych, formularz zgłoszeniowy

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż dniach 6-7 października 2020 r. w Szczecinie odbędzie się 6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych.

Forum Prawa Mediów Elektronicznych organizowane jest przez Instytut Nauk Prawnych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Krajową Radę Komorniczą, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.

Ze względu na sytuację epidemiczną, 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbędzie się w formie webinarowej. Konferencja prowadzona będzie wyłącznie online.

Udział uczestników biernych będzie możliwy jedynie w formie zdalnej. Konferencja ta pozwoli  na uzyskanie przez uczestnika lub słuchacza konferencji 5 punktów szkoleniowych.

Program 6 Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Link do formularza zgłoszeniowego