2020-09-08

Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Komornicy sądowi. Czas teraźniejszy. Czas przyszły”, formularz zgłoszeniowy

Krajowa Rada Komornicza informuje, iż dniu 11 września 2020 r. w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Komornicy sądowi. Czas teraźniejszy. Czas przyszły”.

Organizatorem Konferencji jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu, Izba Komornicza w Gdańsku oraz Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

Program Konferencji oraz link do formularza zgłoszeniowego dostępny jest dla użytkowników po zalogowaniu na stronę internetową KRK.