2019-07-10

Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych

Uprzejmie informujemy, iż na rynku wydawniczym pojawiła się najnowsza publikacja autorstwa prof. dr hab. Andrzeja Marciniaka Przewodniczącego Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej pt. „Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych”.

Publikacja zawiera aktualny zarys sądowego postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem zmian dokonanych m.in. ustawami o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych, w tym omówienie:

– statusu publicznoprawnego komornika sądowego,

– zasad prowadzenia działalności egzekucyjnej i odpowiedzialności odszkodowawczej komornika,

– poszukiwania majątku dłużnika,

– egzekucji z ruchomości i nieruchomości,

– zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz

– zmiany dotychczasowego systemu finansowania egzekucji sądowej.

Ponadto publikacja przedstawia nowe instytucje sądowego postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, związane z rozwojem prawa europejskiego w zakresie egzekucji w sprawach transgranicznych. W książce odnaleźć można również odwołania do orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz kompleksowe poglądy doktryny.